ZEKA TESTLERİ

WAIS (Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği)

Neyi ölçer? Bu testi neden yapmalıyım?

WAIS  zeka performansını değerlendirmeye yönelik bir psikolojik testtir. Test 5 adet sözel 5 adet performans alt testlerinden oluşur ve bu alt testlerden edinilen skorlar birleşerek kişinin (IQ puanı) zeka puanını oluşturur. Testten elde edilen sonuçla bireylerin akıl yürütme, bilgi saklama ve sakladığı bilgiyi kullanma, bilgiyi işleme, düzenleme ve sözel anlama performanslarını detaylı bir biçimde değerlendirmek mümkündür.

Kimlere uygulanır?

16 yaş ve üzeri bireyler teste katılım için uygundur.

Nasıl uygulanır? Ne kadar sürer?

Test tek oturumda, bireysel olarak uygulanır.

Başvurmak için tıkla

DİKKAT – ALGI TESTLERİ

Bender-Gestalt (Yetişkin ve Çocuk)

Neyi ölçer? Bu testi neden yapmalıyım?

Bender – Gestalt çocuklar ve yetişkinler için görsel motor algı ölçümünde kullanılır.  Testten elde edilen sonuçlarla zeka geriliği, organik beyin hasarları ve regresyon yaşayan bireylerde kişilik sapmalarını saptamak mümkündür.

Kimlere uygulanır?

Çocuklar için: 5 buçuk ve 10 yaşını doldurmuş çocuklar teste katılabilir.

Yetişkinler için: 16 yaş ve üzeri bireyler teste katılabilir.

Nasıl uygulanır? Ne kadar sürer?

Tek oturumda uygulanır. Hem bireysel hem de grup olarak uygulanabilir.

Başvurmak için tıkla

KiŞİLİK TESTLERİ

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Neyi ölçer? Bu testi neden yapmalıyım?

MMPI bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu değerlendiren ve varsa kişilik bozukluğunu saptamaya yarayan kapsamlı bir performans testidir. Depresyon, hastalık hastalığı (hipokondriyazis), histeri – konversiyon, psikopatik sapma, cinsel sapma, aşırı şüphecilik (paranoya), saplantı – takıntılı düşünce bozukluğu (psikasteni), şizofreni, manik bozukluk – aşırı duygu patlamaları (hipomani), sosyal içe dönüklük, yalan söyleme eğilimi – kapasitesi ve aşırı savunmacı kişilik bozukluğu testin uygulanması ile saptanabilecek kişilik bozukluklarıdır.

Kimlere uygulanır?

MMPI 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir.

Nasıl uygulanır? Ne kadar sürer?

Test tek oturumda bireysel olarak uygulanır.

Başvurmak için tıkla

TAT (Tematik Algı Testi)

Neyi ölçer? Bu testi neden yapmalıyım?

TAT kişinin hem günlük yaşantısında karşılaştığı sorunları ve sıkıntıları hem de kişinin ifade etmekte zorlandığı ve belkide farkında olmadığı iç dünyasındaki sorun ve sıkıntıları ortaya koyan kapsamlı bir projektif testtir. Kişiler arası ilişkiler ve sorunlar, evlilik veya özel yaşantı, anne-baba çatışmaları ve cinsel çatışmalara dahir çok detaylı bir içerik sağlayarak kişinin yaşadığı fakat analmakta zorlandığı süreçlerin gün yüzüne çıkmasını sağlar. Benliğin nasıl işlediği, problemin algılanması, başedilmesi ve çözümlenmesi ile ilgili kuvvetli bir içerik de sağladığından, terapi için kullanımı da uygundur.

Kimlere uygulanır?

TAT 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir.

Nasıl uygulanır? Ne kadar sürer?

Test tek oturumda bireysel olarak uygulanır.

Başvurmak için tıkla

RORSCHACH (Mürekkep Lekesi) Testi

Neyi ölçer? Bu testi neden yapmalıyım?

Rorschach testi bireyin kendi iç dünyasını, tamamen kendine özgü olan algılama ve anlam oluşturma gibi ruhsal süreçlerini ortaya koyan projektif bir testtir. Somut fakat ikilem içeren test kartları ile kişinin çağrışım yapması sağlanarak içsel yaşantıları ve hayal dünyası raporlanır. Çocuklarda zeka testleri ile birlikte uygulanırken ergenlerde yaşanan krizin gidişatı ve ergenin ruhsal süreçlerini saptamak için uygulanır. Yetişkinlerde terapi öncesi en uygun tedavi ve yaklaşımı seçmek ve kişinin bilinçli zihniyle anlatamadıklarını da anlamak için kullanılır. Son zamanlarda ise Geriatri alanında bilşsel süreçlerdeki bozulmaların demans veya depresyon kaynaklı olup olmadığını anlamak için kullanılmaktadır.

Kimlere uygulanır?

7 yaşından itibaren çocuk, ergen ve yetişkin bütün bireylere uygulanabilir.

Nasıl uygulanır? Ne kadar sürer?

Test tek oturumda bireysel olarak uygulanır.

Başvurmak için tıkla

DUYGUDURUM ÖLÇEKLERİ

BECK Depresyon Ölçeği

Neyi ölçer? Bu testi neden yapmalıyım?

Depresyonun şiddetini ölçmek için kullanılan bir araçtır. Terapinin gerekliliği ve birey için en uygun tedavinin seçilmesi için kullanılır.

Kimlere uygulanır?

13 yaş ve üzeri tüm bireylere uygulanabilir.

Nasıl uygulanır? Ne kadar sürer?

Test tek oturumda bireysel olarak uygulanır.

Başvurmak için tıkla

KAYGI ÖLÇEKLERİ

BECK Anksiyete Ölçeği

Neyi ölçer? Bu testi neden yapmalıyım?

Kişinin kaygı düzeyinin belirlenmesi için kullanılan bir araçtır. Terapinin gerekliliği ve birey için en uygun tedavinin seçilmesi için kullanılır.

Kimlere uygulanır?

13 yaş ve üzeri tüm bireylere uygulanabilir.

Nasıl uygulanır? Ne kadar sürer?

Test tek oturumda bireysel olarak uygulanır.

Başvurmak için tıkla